Příroda

28. 01. 2019 Admin Lysá

Název formuláře Formát DOC Formát PDF Formát 602
Kácení dřeviny rostoucí mimo les (obvod kmene více než 80 cm) - rozhodnutím DOC    
Kácení dřeviny rostoucí mimo les pro potřeby stavby (obvod kmene více než 80 cm) - závazným stanoviskem DOC    
Kácení havarijní dřeviny rostoucí mimo les DOC    
Kácení dřevin rostoucích mimo les za účelem výchovné probírky či pěstebního zásahu DOC    
Zásah do významného krajinného prvku (les, vodní tok, rybník, údolní niva apod.) DOC    
Změna krajinného rázu v souvislosti se zásahem do přírodní, kulturní či historické charakteristiky místa krajinného rázu DOC    
Zřízení nebo zrušení účelové komunikace, stezky, pěšiny mimo zastavěné území obce DOC    
Ochrana ptáků a jejich hnízd DOC    
Výsadba/vypuštění geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do volné krajiny DOC    
Výsadba/vypuštění geograficky nepůvodního křížence rostliny či živočicha do volné krajiny DOC    
Výjimka ze zákazů poškozování památného stromu  DOC    
Ošetření památného stromu DOC    

Tento článek se nálézá na serveru Portal Občana (https://obcan.mestolysa.cz:443/obcan/).

SDÍLET NA FB   SDÍLET NA TWITTER
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.