Stavby

28. 01. 2019 Admin Lysá

Název formuláře Formát DOC Formát PDF Formát 602
Umístění stavby 602a 602b
Změna využití území 602
Změna vlivu užívání stavby na území 602
Stanovení ochranného pásma 602
Povolení stavby 602
Společné umístění a povolení stavby  602a 602b
Užívání dokončené stavby doc doc2
Užívání stavby před jejím úplným dokončením 602
Změna v účelu užívání 602
Odstranění stavby 602
Povolení výjimky z umístění stavby DOC
Povolení výjimky z technických požadavků na stavby DOC
Potvrzení o existenci staveb - nesoulad s KN (netýká se staveb, které podléhaly režimu povolení dle SZ) DOC
Ověření dokumentace k žádosti o stavební povolení pro speciální stavební úřad DOC
Prohlášení stavebního dozoru – zajištění odborného dozoru malé stavby DOC
Čestné prohlášení stavbyvedoucího – zajištění odborného dozoru rodinných domů a větších staveb DOC

Tento článek se nálézá na serveru Portal Občana (https://obcan.mestolysa.cz:443/obcan/).

SDÍLET NA FB   SDÍLET NA TWITTER
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.