Odbor správy majetku

 • Oznámení o změně počtu osob, které společně s nájemcem užívají byt
 • Nabídka městu na prodej, pronájem, směnu, darování, výpůjčku nemovitostí
 • Přihláška ke směně bytů
 • Žádost o odstranění závady v obecním bytě
 • Žádost o potvrzení přechodu užívacího práva k bytu
 • Žádost o uzavření, změnu, ukončení nájemní smlouvy – pozemky
 • Žádost o zřízení hrobového místa
 • Žádost o zřízení věcného břemene k nemovitosti ve vlastnictví města
 • Žádost o vyhrazení parkovacího místa
 • Žádost o zábor pozemku
 • Žádost o pronájem nebytových prostor
 • Žádost o přidělení či změnu sběrné nádoby na komunální odpad
 • Přihláška k místnímu poplatku za komunální odpad- trvalý pobyt
 • Přihláška k místnímu poplatku za komunální odpad – chataři,cizinci, majitelé nemovitostí bez TP
 • Žádost o změnu v evidenci komunálního odpadu
 • Žádost o připojení pozemku na místní pozemní komunikaci
 • Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky
 • Žádost o souhlas s výkopovými pracemi
 • Žádost o užití komunikace (veřejného prostranství) pro pořádání akcí
 • Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace k umístění inženýrských sítí do pozemku
 • Žádost o zvláštní užívání komunikace - povolení vyhrazeného parkování pro osobu ZTP
 • Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – chodníku, za účelem umístění reklamního stojanu, předzahrádky
 • Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace k provádění stavebních prací
 • Přiznání místního poplatku za využívání veřejného prostranství
 • Žádost o nájem obecního bytu

  Popis odboru

  Formuláře

  Dokumenty

  Kontakty

  Objednat na úřad

  Úřední hodiny

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.