Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

10. 12. 2018 Admin Datron

 1. Pojmenování (název) životní situace

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu.

 

 1. Základní informace k životní situaci

Držitel řidičského oprávnění při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení svého řidičského průkazu je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

 

 1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel řidičského průkazu.

 

 1. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 

 1. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Neprodleně oznamte tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Ztrátu a zejména odcizení průkazu doporučujeme ohlásit také Policii České republiky

 

 1. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na jakýkoli obecní úřad s rozšířenou působností.

 

 1. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

 • poškozený řidičský průkaz (v případě poškození).
 • platný doklad totožnosti

 

 1. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 200 Kč v hotovosti. V případě žádosti o expresní vydání řidičského průkazu je správní poplatek 700 Kč. Správní poplatek je splatný v hotovosti před provedením úkonu.

 

 1. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně po oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností držiteli řidičského oprávnění "Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu". Toto potvrzení platí 30 dnů ode dne jeho vydání, po tuto dobu nahrazuje řidičský průkaz, ale pouze pro provoz na území ČR. Současně žadatel vyplní "Žádost o vydání řidičského průkazu". Nový řidičský průkaz vám bude vydán ve lhůtě do 20 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, při expresní žádosti do 5 pracovních dnů.

 

Týká-li se hlášení mezinárodního řidičského průkazu, bude vám jeho duplikát vystaven neprodleně, zpravidla na počkání.

 

 1. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

 1. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

 1. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

 1. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 

 1. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nedodržení předepsaných povinností vám může být uložena pokuta podle zákona o přestupcích.

 

 1. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy

 

 1. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

25.02.2015

 

 1. Popis byl naposledy aktualizován

27.11.2018


Tento článek se nálézá na serveru Portal Občana (https://obcan.mestolysa.cz:443/test/).

SDÍLET NA FB   SDÍLET NA TWITTER
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.